Vasastadens Städ & Fastighetsservice AB:s verksamhet ska utformas och bedrivas så att våra kunder erhåller ett mervärde genom att nyttja oss som en långsiktig partner. Kvalitetssystemet, baserat på ISO 9001, skall vara utformat och tillämpat, så att det utgör ett medel för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten mot Total Kvalitet.

Detta uppnås genom att:

  • Med en helhetssyn förstå våra kunders verksamhet, behov, krav och förväntningar.
  • Våra tjänster anpassas till kundens krav och behov och genomförs på rätt sätt och i rätt tid.
  • Vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
  • Medarbetarna är kompetenta och medvetna om betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet.
  • Medarbetarna stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg och utrustning, stödsystem samt i interna, externa utbildningar, seminarier och konferenser.
  • Ledningen skapar de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalitet, baserat på ISO 9001, genom att formulera årliga kvalitetsmål, följa upp det samlade resultatet och successivt förbättra verksamheten.