AB Stadsholmen är Stockholms stads kulturhusbolag. Bolaget äger och förvaltar enbart kulturskyddad bebyggelse. Husen finns i kulturreservat på Södermalm men även i Gamla Stan, på Djurgården och på Långholmen. Totalt rör det sig om cirka 300 byggnader.

Företagets uppgift är att vårda och tidstypiskt bevara den gamla bebyggelsen med sina gårdar. Varje byggnad är unik och har sin egen historia och egna förutsättningar som ligger till grund för förvaltningen och underhållet. För trädgårdarna görs historiska inventeringar som underlag för vård och skötselplaner.

Outi Suominen
Förvaltare
outi.suominen@stadsholmen.se

_________________________________________________________________________

Nyfosa Fastigheter specialiserar sig på att äga, förvalta och handla med fastigheter. Vi är ett fastighetsbolag med erfarna medarbetare och ambition att tillvarata affärsmöjligheterna på en föränderlig svensk fastighetsmarknad.

Nyfosa Fastigheter ska äga fastigheter med hög och stabil avkastning samt vara bäst och snabbast på fastighetstransaktioner. Detta uppnås genom ansvarsfull förvaltning och kontinuerlig omprövning av innehaven. Med korta beslutsvägar och stor genomförandekraft ska vi vara en prioriterad affärspartner när det gäller intressanta affärer på den svenska fastighetsmarknaden.

Gunnar Larsson
Regionsansvarig Förvaltning
gunnar.larsson@nyfosa.se
Telefon: 08-448 04 88

Vi är ett 
kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig 
på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, 
informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.