Vasastadens Städ & Fastighetsservice AB startades 1993 av Michael Irebro och Joakim Arkevret. Nyckelorden för Vasastadens Städ & Fastighetsservice AB:s verksamhet är fokus, flexibilitet och förtroende. Genom att använda sig av Vasastadens tjänster får våra kunder tillgång till flexibla lösningar med hög kapacitet.

  • Som kund kan ni alltid förvänta er att bli bemötta med kunnighet, vänlighet och servicekänsla av vår välutbildade personal.
  • Städning och fastighetsservice innebär för oss att tillsammans med ägaren utveckla fastigheten och att ge god service åt dem som arbetar eller bor i en fastighet.
  • Målet är välskötta fastigheter med nöjda hyresgäster som ger er som fastighetsägare en god avkastning.
Alla medarbetare har genomgått intern utbildning på Vasastadens Städ och Fastighetsservice AB även om medarbetaren har dokumenterad utbildning från tidigare arbetsgivare.

Vasastadens Städ & Fastighetsservice AB arbetar idag aktivt kring miljön. Vi har sedan 1994 arbetat med miljövänliga produkter enligt riktlinjer från Nordiska rådet och Naturskyddsföreningen. För att gå vidare beslutade vi att i augusti 1999 att införa ett miljöledningssystem som syftar till att integrera miljöfrågorna som en naturlig del i verksamheten.